2015 წლის სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები

2015 წლის განმავლობაში სწრაფი რეაგირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გაიცა 2 გრანტი.


მხარდაჭერილი პროექტები:

 

1.აპლიკანტი: ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი

პროექტის სათაური: ლბტ თემის წევრის ძალადობისგან დაცვა და მისი მხარდაჭერა

რეგიონი: თბილისი

პროექტის ხანგძლივობა: 3 თვე

მოთხოვნილი თანხა:1475 ევრო

პროექტი გულისხმობს ლბტ თემის წევრის დახმარებას, რომელიც ოჯახის წევრებმა სახლიდან მისი სექსუალური ორიენტაციის გამო გამოაგდეს; მისთვის პირველადი საჭიროების ნივთებისა და ლეპტოპის შეძენას, რომ შეძლოს მუშაობა. ასევე, კვალიფიკაციის ამაღლებაში დახმარება (იგულისხმება სასწავლო კურსის გავლა და სერტიფიკატის აღება), რაც მას სტაბილური სამსახურის შოვნაში შეუწყობს ხელს.

 

2.აპლიკანტი: გენდერული თანასწორობის ქსელი (GEN)

პროექტის სათაური: GEN-ის თავმჯდომარის მანანა მებუკეს მკურნალობისთვის

რეგიონი:  თბილისი

პროექტის ხანგრძლივობა: 1 თვე

მოთხოვნილი თანხა: 2000 USD

GEN-ის თავმჯდომარის მანანა მებუკეს მკურნალობა.