ქალთა ფონდი საქართველოში - 2015 წლის ანგარიში

ქალთა ფონდმა საქართველოში მოამზადა 2015 წლის შემაჯამებელი ანგარიში, სადაც წარმოდგენილია მთავარი მიღწევები და საქმიანობები, რითაც ფონდი გასული წლის მანძილზე იყო დაკავებული. 

ვიზუალიზებულ ანგარიშს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე.