ქალთა ფონდის მისიაა ქალთა გაძლიერება საქართველოში ქალთა უფლებების განხორციელების, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში მათი სრულფასოვანი მონაწილეობისა და თვითრეალიზაციისათვის, ფინანსური და ტექნიკური დახმარების, უნარების განვითარების და ფემინისტური ფილანთროპიის ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით.


ქალთა ფონდის ხედვაა ძლიერი, თანასწორუფლებიანი, აღიარებული და ბედნიერი ქალი – თავისუფალ, უსაფრთხო, სამართლიან სამყაროში