თანხის გადარიცხვა შესაძლებელია ქალთა ფონდის საბანკო ანგარიშზე ან გადარიცხვის ელექტრონული ფორმის საშუალებით. (იხ. ქვემოთ)

 

უპირატესი გადარიცხვის მეთოდი

 

საბანკო რეკვიზიტები:

ლარის ანგარიში

სს “თიბისი ბანკი” – მარჯანიშვილის ფილიალი

საბანკო კოდი: TBCBGE22

მიმღები: ფონდი "ქალთა ფონდი საქართველოში"

ანგარიშის ნომერი: GE73TB7505136080100006

 

USD/EUR/GBP- ანგარიში

CITIBANK N.A

NEW-YORK, USA

SWIFT:CITIUS33

ABA:021000089

HEAD OFFICE SWIFT: TBCBGE22

JSC"TBC bank', Marjanishvili Branch

SWIFT:TBCBGE22850

ACCOUNT:GE58TB7505136180100001

NAME OF BENEFICIARY: "WOMEN'S FUND IN GEORGIA"

 

 

ლტერნატიული გადარიცხვის მეთოდი