ENGGEO

2016 წლის ბოლოსთვის ქალთა ფონდს გაცემული აქვს 523 გრანტი!ნარკომომხმარებელი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის ანგარიში 22.3.2017

არასამთავრობო ორგანიზაცია "აკესომ“, „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური დახმარებით სცადა სტრუქტურირებულად წამოედგინა ნარკომოხმარებელ ქალთა პრობლემები და განახორციელა თვისობრივი კვლევა შემდეგი მიმართულებით: ნარკომომხმარებელი ქალების უფლებათა დარღვევის ტრენდების იდენტიფიცირება - სისტემური, ოჯახური, სექსუალური და სხვა ტიპის ძალადობის ფაქტებთან მიმართებაში. 

ნარკომომხმარებელი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის ანგარიში - უფლებათა დარღვევის ტრენდების იდენტიფიცირება - სისტემური, ოჯახური, სექსუალური და სხვა ტიპის ძალადობის ფაქტების მიმართებაში

ქალთა ფონდი 10 წლისაა! 13.1.2016
კვლევა მომზადებულია თამარ ჩარკვიანის მიერ (საგრანტო პროგრამის „საქართველოში ლბტ ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზების“ ფარგლებში) პოლიტიკური_სპექტრის_დისკურსების_ანალიზი_ლგბტ_პირთა_მიმართ.pdf 16.11.2015
გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში გენდერული_ასპექტების_ჩართვა_ბუნებრივი_კატასტროფების_პრევენციის_პოლიტიკაში.pdf 07.10.2015

კვლევა განხორციელდა ორგანიზაციების "ჰელფინგ ჰენდისა" და "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის" მიერ

სექსუალური შევიწროება - ქალთა "უჩინარი" დისკრიმინაცია სექსუალური_შევიწროება_-_ქალთა_უჩინარი_დისკრიმინაცია.pdf 02.4.2015

პუბლიკაცია მომზადებულია "სოციალური ცვლილებების მხარდამჭერების" მიერ

საქართველოში ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მიმართული პოლიტიკის ანალიზი საქართველოში_ოჯახში_ძალადობის_წინააღმდეგ_მიმართული_პოლიტიკის_ანალიზი.pdf 26.1.2015

კვლევა ჩატარდა მკვლევართა საინიციატივო ჯგუფის მიერ: ნანა ჭაბუკიანი, გვანცა ჯიბლაძე, ნათია უბილავა

მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესახებ მასწავლებელთა_ცოდნისა_და_დამოკიდებულებების_კვლევა_გენდერული_თანასწორობის_შესახებ.pdf 26.1.2015

მომზადებულია "ტრენინგებისა და კვლევის ჯგუფის" მიერ

2011-2015 წლების სტრატეგიული გეგმა Download 12.12.2011

 

2010 წლის შემოდგომაზე ფონდმა დაიწყო მუშაობა ფონდის ახალი სტრატეგიული გეგმისა და ქალთა ფონდის მოქმედების ახალი დღისწესრიგის შესაქმნელად, საჭირო ცვლილებებისათვის ახალი მიდგომის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც ინდივიდუალურ და საზოგადოებრივ დონეზე შეძლებს ზეგავლენა მოახდინოს ქალთა საკითხებთან მიმართებაში წარმოდგენებისა და ღირებულებების, კულტურული ნორმებისა და პრაქტიკების, კანონებისა და მათი განხორციელების, რესურსების განაწილებისა და მათი კონტროლის ტრანსფორმაციაზე. ანუ, ფონდი გეგმავს ეფექტურად შეუწყოს ხელი ქალთა მოძრაობის ჩამოყალიბების პროცესს საქართველოში.

ქალთა 100 მიღწევა 100 წლის განმავლობაში Download 12.12.2011

 

მსოფლიოში პირველად ქალთა საერთაშორისო დღე აღინიშნა 1909 წლის 28 თებერვალს ამერიკის სოციალისტური პარტიის ინიციატივით. მოგვიანებით, ეს დღე აღინიშნებოდა ხოლმე თრაიენგლის ტანსაცმლის ქარხანაში 1911 წელს მომხდარი ცნობილი ხანძრის დროს დაღუპული 146 ქალის პატივსაცემად. ამ მოვლენის მიზეზად სახელდება ქარხანაში უსაფრთხოების არაადეკვატური ზომები და ასევე ისიც, რომ ფაბრიკის მფლობელები ხშირად კეტავდნენ ავარიულ გასასვლელებს მუშების მიმართ უნდობლობის გამო. ამ მოვლენის შემდეგ ფაბრიკებსა და ქარხნებში მომუშავე ქალების საპროტესტო გამოსვლები დაიწყო, რომელთა მთავარი მოთხოვნა იყო უკეთესი და უსაფრთხო სამუშაო პირობები. მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური იყო ქალის ტანსაცმლის მკერავთა მიერ შექმნილი საერთაშორისო პროფესიული კავშირი. ქალთა ყველაზე მნიშვნელოვანი საპროტესტო დემონსტრაციებიც სწორედ 8 მარტს ეწყობოდა.


DEVELOPED BY ITNOVATIONS
COPYRIGHT @ 2011 WOMEN'S FUND IN GEORGIA. ALL RIGHTS RESERVED