პუბლიკაციები

შშმ ბავშვების დედების საჭიროებები თბილისსა და რეგიონებში

15 მაისი, 2020

კვლევის მიზანია შეისწავლოს იმ ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები, რომელსაც შშმ ბავშვების მარტოხელა დედები განიცდიან თბილისსა და რეგიონებში.

პერსონალური ინფორმაციის დაცვა, როგორც სექსუალური და რეპროდუქციული უფლება

24 დეკემბერი, 2019

პერსონალური ინფორმაციის დაცვა, როგორც სექსუალური და რეპროდუქციული უფლება (ინფოგრაფიკები)

24 დეკემბერი, 2019

სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და უფლებები (SRHR) - სახელმძღვანელო

11 ივლისი, 2019

სახელმძღვანელო აერთიანებს მნიშვნელოვან ცნებებსა და განმარტებებს. შემუშავებულია ქალთა ფონდის საქართველოში სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და უფლებების სამუშაო ჯგუფის მიერ.

სიტუაციური ანალიზი და რეკომენდაციები გარემოსდაცვით სამართლიანობასა და ქალთა უფლებებზე საქართველოში (2 ფაზა)

21 ივნისი, 2019

წინამდებარე კვლევა განხორციელდა „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს პროექტის «ქალთა უფლებები და გარემოსდაცვითი სამართლიანობა» ფარგლებში, ორგანიზაცია We Research-ის მიერ, გერმანული ქალთა ფონდის filia die frauenstiftung ფინანსური მხარდაჭერით.