პუბლიკაციები

ნარკომომხმარებელი ქალების უფლებრივი მდგომარეობის ანგარიში

22 მარტი, 2017

არასამთავრობო ორგანიზაცია "აკესომ“, „ქალთა ფონდი საქართველოში“-ს ფინანსური დახმარებით სცადა სტრუქტურირებულად წამოედგინა ნარკომოხმარებელ ქალთა პრობლემები და განახორციელა თვისობრივი კვლევა შემდეგი მიმართულებით: ნარკომომხმარებელი ქალების უფლებათა დარღვევის ტრენდების იდენტიფიცირება - სისტემური, ოჯახური, სექსუალური და სხვა ტიპის ძალადობის ფაქტებთან მიმართებაში.

პოლიტიკური სპექტრის დისკურსების ანალიზი ლგბტ პირთა მიმართ

16 ნოემბერი, 2015

კვლევა მომზადებულია თამარ ჩარკვიანის მიერ (საგრანტო პროგრამის „საქართველოში ლბტ ქალთა მიმართ ძალადობის დაძლევის გზების“ ფარგლებში)

გენდერული ასპექტების ჩართვა ბუნებრივი კატასტროფების პრევენციის პოლიტიკაში

7 ოქტომბერი, 2015

კვლევა განხორციელდა ორგანიზაციების "ჰელფინგ ჰენდისა" და "სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრის" მიერ

სექსუალური შევიწროება - ქალთა "უჩინარი" დისკრიმინაცია

2 აპრილი, 2015

პუბლიკაცია მომზადებულია "სოციალური ცვლილებების მხარდამჭერების" მიერ

მასწავლებელთა ცოდნისა და დამოკიდებულებების კვლევა გენდერული თანასწორობის შესახებ

26 იანვარი, 2015

მომზადებულია "ტრენინგებისა და კვლევის ჯგუფის" მიერ