პუბლიკაციები

შეზღუდული სივრცე ქვიარ და ქალი აქტივისტებისთვის

10 აგვისტო, 2020

რადიკალური მემარჯვენე ჯგუფები და საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესია არიან ძირითადი აქტორები ქალთა უფლებებისა და ქვიარ აქტივიზმისათვის მტრული გარემოს შექმნაში. ისინი ქალთა უფლებებისა და ქვიარ აქტივისტებს უზღუდავენ სივრცეს აქტივიზმისთვის მათი მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების დარღვევით: საჯარო სივრცეებიდან ფიზიკური და სიმბოლური გაძევებით, მუშაობაში ხელის შეშლით და უსაფრთხო პირადი სივრცეების შეზღუდვით. ამას აძლიერებს სახელმწიფოს მხრიდან ამ ჯგუფების პირდაპირი, თუ ირიბი მხარდაჭერა.

გაიდლაინი: ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთათვის განკუთვნილი სერვისები საქართველოში

23 ივნისი, 2020

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს გაიდლაინს (სახელმძღვანელოს) თუ როგორ უნდა იმოქმედოს ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის მსხვერპლმა ძალადობისგან თავის დასაღწევად! გაიდლაინში ასახულია ინფორმაცია საქართველოში არსებული სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორების მიერ შეთავაზებული სერვისების შესახებ ძალადობის მსხვერპლთათვის. გაიდლაინი მომზადებულია "კავშირი ფრეიას" მიერ და "ქალთა ფონდი საქართველოში"-ს ფინანსური მხარდაჭერით.

შშმ ბავშვების დედების საჭიროებები თბილისსა და რეგიონებში

15 მაისი, 2020

კვლევის მიზანია შეისწავლოს იმ ჩაგვრის სოციალური და პოლიტიკური ასპექტები, რომელსაც შშმ ბავშვების მარტოხელა დედები განიცდიან თბილისსა და რეგიონებში.

პერსონალური ინფორმაციის დაცვა, როგორც სექსუალური და რეპროდუქციული უფლება

24 დეკემბერი, 2019

პერსონალური ინფორმაციის დაცვა, როგორც სექსუალური და რეპროდუქციული უფლება (ინფოგრაფიკები)

24 დეკემბერი, 2019